Számos betegség okozhat alacsony vérlemezkeszámot (trombocitopénia)

Fogyás ipt

Bryson, S. Psychological Treatments of Binge Eating Disorder. Archives of General Psychiatry. A gyakori és tartós falási epizódokat, kontroll érzetének teljes elvesztése és a kompenzatorikus viselkedés hiányával kapcsolatos distressz jellemzi.

Összekapcsolódhat más evési zavarokkal, ill. Gyakran túlsúlyosság kapcsolódik hozzá. A kognitív pszichoterápia CBT és személyi pszichoterápia specifikusan az evészavart célozzák meg e betegség kezelése során.

Jól kontrollált kutatások bizonyatották, hogy ezek alkalmasak a pszichopatológia, evészavar csökkentésére, ugyanakkor nem voltak hatékonyak a súlyveszteség elérésében. Ezzel szemben a viselkedéses fogyókúrás terápia BWLmelyet obezitás, így binge eating kezelésekor is használnak, a kalóriabevitel csökkentésével, megfelelő tápanyagok bevitelével és fokozott testedzéssel dolgozik.

Zalaszentgrót Déli ipari terület fejlesztése

A BWL előnye, hogy klinikailag szignifikáns súlycsökeknést tud elérni rövid távon, ill. A vezetett önsegítés fogyás ipt kognitív viselkedésterápia Fogyás ipt rövid távon hatékony a BED kezelésében, nem szakértők is végezhetik, költséghatékony.

Klaszteranalízis során a BED két típusát állapították meg. Egyik negatív affektivitással jellemezhető, rájuk jellemzőbbek lesznek a komorbid pszichiátriai zavarok. Eredetileg az IPT és másik kettő különbségét akarták mérni. Úgy vélték, hogy az IPT hatékonyabb lesz a negatív affektivitású személyek esetén, mivel ez e téren is hatékony kezelés. Ugyanakkor nem vártak különbséget alacsony negatív affektivitás esetén.

Résztvevők A résztevőket hirdetésen és klinikai feljegyzéseken keresztül toborozták. Telefonon ellenőrizték a bekerülési feltételeket. Ha megfeleltek, egy személyes interjú, majd egy kérdőív volt a következtő lépés. Felvették a Rosenberger Önértékelési Skálát, és egy szociális elfogadottságot mérő skálát.

fogyás ipt

A bennmmaradt személyeket egy random sorosolás során osztották be a három csoportba. Kezelések 24 hétig tartottak. Majd 2 éves utánkövetés jött félévenként. Egyéni pszichoterápia IPT Az első 4 alkalom az evészavar megjelenésének és jelenlétének körülményeire terjed ki.

A második szakaszban előkerülnek a jelenlegi problémák, ezzel segítve a paciens megküzdését. A harmadik rész a haladást, változást, továbbiakban való boldogulást taglalja.

  1. Fogyás magasabbá tesz téged
  2. Nagy mennyiségű vérátömlesztés vagy vércsere kevés vérlemezkét tartalmazó készítményekkel Kardiopulmonális szív-tüdő megkerülő bypass műtét A vérlemezkék felhasználódnak vagy károsodnak Idiopátiás immun trombocitopéniás purpura ITP : Kisded korban a leggyakoribb.
  3. Projekt bemutatása

Fontos, hogy a kezelés nem koncentrál explicit módon az evészavar menedzselésére, mint a CBT. Nem a fogyást tűzték ki. Vezett önsegítés alapú kognitív viselkedésterápia CBTgsh Egy terapeuta vezetésével folyik a kezelés. Arra fókuszálnak, hogy önmonitorozási, önkontroll stratégiákat és problémamegoldást fejlesszenek ki. A terapeuta fő feladata, hogy hangsúlyozza, hogy elmagyarázza az önsegítés szerepét, a sikeres végkimenetelre fókuszáljon, és motiválja a tagokat.

Összessen 10 fogyás ipt volt, mind 25 perces, elsőt kivéve mely 60 fogyás ipt volt. Az ülések az első 4 hétben hetente kerültek megrendezésre, majd 2 hetente, maj havonta.

fogyás ipt

A terapeuták frissen végzett pszichológusok voltak, terápiás tapasztalat nélkül. Az eljárás egy 2 oldal X2 negatív affektivitás X3 kezelési csoport minta szerint lett tervezve. Az első kimeneti változó a binge eatinges napok megjelenése és a tömeg volt az első 28 nap alatt. Post hoc elemzéseket végeztek a kezelések közötti különbségek meghatározására.

A kategoriális külünbségek meghatározására logisztikus regressziót alkalmaztak. A hatásmérték meghatározása során az 1 és 2 éves utánkövetéseket figyelték meg.

Kovariancianaalízist folytonos és logisztikus regressziót kategoriális alkalmaztak az utókezelés hatásának megállapításakor. Ez IPT esetén fordult elő legkevésbé. Szignifikáns interakció volt a kezelés és negatív affektivitás kapcsolata között.

fogyás ipt

Az utókezelésben nem voltak szignifikáns különbségek. A 3 csoportnak nem volt különbsége a kezelés végére BED terén, úgy, ahogy az egyéb mért változók terén se. A negatív affektivitásnak nem volt szignifikáns hatása. Testtömeg csökkentésben viszont a BWL volt a legsikeresebb.

fogyás ipt

A negatív affektivitás hatása megjelent a DSM kritérium szintjén és falásos napok számánál. Magasabb negatív affektivitás esetén kisebb volt a fejlődés. Ugyanakkor ez szignifikánsan nem jelent meg. Egyéves utánkövetés után szignifikáns különbséget nem találtak.

Trombocitopénia (alacsony vérlemezkeszám)

Az egyes kezelések eredményeként elért súlyveszteségek között nem találtak lényeges különbségeket. A BED-ből felépülő paciensek viszont nagyobb súlyt vesztettek, mint azok, akik legjobb zsírégetők voltak gyógyuló szakaszban.

Nemspecifikus összetevőket is figyelembe kell venni, úgy mint műveltség, önbecsülés. Feltáró analízsekben két moderátort azonosítottak: az önbecsülést és az EDE skálán elért pontszámot. Az alacsony önbescülésű személyek BWL esetén rosszabb eredményeket értek el, mint az magas önbecsülésűek. CBT esetén csak kis különbség volt. Összefoglalás Jelen tanulmány a témában eddig íródott legnagyobb mintával dolgozott. További bizonyítékok a moderátotok elemzéséből származnak.

Visszaesés legkevésbé IPT kezelés esetén volt tapasztalható. A CBT kezelésre nem hatott az alacsony önbecsülés az EDE globális pontszámaival összevetve, kivéve, ha azok magasak voltak. Habár az önbecsülés meghatározó moderátor volt, negatív affektivitással való kapcsolatát nem sikerült kimutatni.

Megjegyzendő, hogy komorbid pszichpatológiás zavar sem zárja ki ennek alkalmazási lehetőségét. Ezentúl ez a kezelés szignifikáns súlycsökkenést eredményezett. Más korábbi tanulmányokkal egyetemben itt is bebizonyosodott, hogy azok a személye, akiknél megszűnt a BED diagnózisa, lényegesen több súlytól fogyás ipt megszabadulni,mint atok, akiknél ez továbbra is fennállt.

Bejelentkezés trombózis kivizsgálásra

Ez a különbség viszont az utókezelések során már nem mutatkozott meg. Erősség a nagy minta, a BED szigorú besorolása és bármiféle különbség az egyes csoportok közt, az különböző eljárások kivételével. Az eredmények azt mutatják meg, hogy mindhárom kezelés egyformán volt hatékony a végső tesztelésnél. Az IPT előnye a lemorzsolódás kisebb aránya. Mindezek alapján ajánlott a CBT kezelés, mint kezdeti lépés, és további lehetőségként lehet tekinteni az IPT kezelésre az alacsonyabb önbecsülésű, patológiásabb evészavarral rendelkező pacienseknek.